Podkarpackie Zamówienia publiczne Pytania 4
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
dotyczące postępowania
"Wyposażenie Kina Centrum w Przemyślu w system sprzedaży i kontroli biletów,
rozbudowa systemu projekcji o system audiodeskrypcji i opisu narracyjnego,
montaż oświetlenia rzędów foteli na sali kinowej
w ramach projektu Kino Dostępne realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Kin,
Priorytet Modernizacja Kin Sesja 1/2016
współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej z siedzibą w Warszawie

Do Pobrania Plik:

Pytania i Odpowiedzi ..........

 
Powiaty