Podkarpackie Zamówienia publiczne PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
dotyczące postępowania
"Wyposażenie Kina Centrum w Przemyślu w system sprzedaży i kontroli biletów, rozbudowa
systemu projekcji o system audiodeskrypcji i opisu narracyjnego, montaż podświetlenia rzędów
foteli na sali kinowej w ramach projektu Kino Dostępne realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Kin, Priorytet Modernizacja Kin Sesja 1/2016
współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej z siedzibą w Warszawie"
 

Do pobrania plik:

1.Pytania i Odpowiedzi ......

 
Powiaty