Podkarpackie Zamówienia publiczne Zapytanie Ofertowe "Wyposażenie Kina Centrum" w Przemyślu w system sprzedaży i kontroli biletów, rozbudowa systemu projekcji o system audiodeskrypcji i opisu narracyjnego, montaż oświetlenia rzędów foteli na sali kinowej ...

Zapytanie Ofertowe

"Wyposażenie Kina Centrum" w Przemyślu w system sprzedaży i kontroli biletów, rozbudowa systemu projekcji o system audiodeskrypcji i opisu narracyjnego, montaż oświetlenia rzędów foteli na sali kinowej w ramach projektu Kino Dostępne realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Kin, Priorytet Modernizacja Kin Sesja 1/2016 współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej z siedzibą w Warszawie"


Pliki do pobrania:

1. Zapytanie Ofertowe

2. Załącznik Nr 1 - Wzór formularza ofertowego,

3. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o bezstronności i niezależności,

4. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

5. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

6. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,

7. Załącznik Nr 6 - Wzór umowy.

 
Powiaty