Podkarpackie Zamówienia publiczne Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dla inwestycji „Zakup platform do organizacji widowisk i inscenizacji plenerowych”

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dla inwestycji „Zakup platform do organizacji widowisk i inscenizacji plenerowych”

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
na
Dostawę sprzętu
dla inwestycji
„Zakup platform do organizacji widowisk i inscenizacji plenerowych”


 
Powiaty