Podkarpackie Zamówienia publiczne ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

dotyczy: przetarg nieograniczony Nr sprawy I-351.1.2013 pn. "Kino Centrum Cyfryzacja" ogłoszonego w BZP numer ogłoszenia 405012-2013; data zamieszczenia 04.10.2013

Pełna treść zawiadomienia w pliku w formacie pdf: Zawiadomienie.pdf
 
Powiaty