Podkarpackie Zamówienia publiczne Zamiana terminu

Zamiana terminu

Centrum Kulturalne w Przemyślu informuje, że w związku z koniecznością zachowania terminów wynikających z Art. 38.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmienia się termin składania ofert z dnia 21.08.2013 r., na dzień 30.08.2013 r. Powyższa zmiana została wprowadzona w Biuletynie Zamówień Publicznych - Ogłoszenie nr 334174-2013 z dnia 2013-08-20 r.

Link do poprawionego siwz

 
 
Powiaty