Podkarpackie Zamówienia publiczne Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakup wyposażenia scenicznego niezbędnego dla realizacji celów statutowych regionalnego Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury.

 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.08.2013r. nr ogłoszenia 314882-2013

   SEKCJA I: Zamawiający

 

  1) Nazwa i adres

Centrum Kulturalne w Przemyślu,
            ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl,
            woj. podkarpackie,
            tel. 016 6782009, 

            Godziny pracy: 8.00 – 16.00

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ck.przemysl.pl,

Dokumenty do pobrania:
Pełny tekst ogłoszenia
SIWZ
Załączniki do SIWZ
Umowa
Projekt zasilania obwodów regulowanych i nieregulowanych

Projekt zasilania urządzeń elektrycznych
Opis techniczny podnośnika technicznego – zapadni fortepianu
Kosztorys
Uniwersalna jednostronna oprawa oświetlenia awaryjnego

 
Powiaty