Podkarpackie Zamówienia publiczne Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Centrum Kulturalne w Przemyślu informuje, że w związku z koniecznością zachowania terminów wynikających z Art. 38.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmienia się termin składania ofert z dnia 03.09.2012 r., na dzień 05.09.2012r. Powyższa zmiana została wprowadzona w Biuletynie Zamówień Publicznych - Ogłoszenie nr 321642-2012 z dnia 2012-08-29 r.


 
 
Powiaty