Podkarpackie Zamówienia publiczne Pytania i odpowiedzi do ogłoszonego postępowania przetargowego

Pytania i odpowiedzi do ogłoszonego postępowania przetargowego

Centrum Kulturalne w Przemyślu przekazuje informację dotyczącą zadanych pytań do ogłoszonego postępowania przetargowego na zadanie: Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu - wojewódzkiej instytucji kultury (II część).


 
Powiaty