Podkarpackie Zamówienia publiczne Przetarg nieograniczony Kompleksowa modernizacja

Przetarg nieograniczony Kompleksowa modernizacja

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia :

 

Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu
- wojewódzkiej instytucji kultury (II część)

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

Nazwa i adres zamawiającego:

 Centrum Kulturalne w Przemyślu,

ul. Konarskiego 9,

37-700 Przemyśl,

woj. podkarpackie,

tel. 016 6782009,

www.ck.przemysl.pl,                                                                    

Godziny pracy: 8.00 – 16.00


Ogłoszenie o zamówieniu - pełny tekst
Wytyczne dla beneficjentów
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1. Załącznik nr 1 (druk ofertowy)
2. Załącznik nr 2 (oświadczenie)
3. Załacznik nr 3 (wykaz)
4. Załącznik nr 4 (oświadczenie)
5. Załącznik nr 5 (umowa)
6. Przedmiary
a/ schody zewnętrzne
b/ budynek główny
c/ poddasze
d/ przedmiar sanitarny
e/ przedmiar robót CK
f/ przedmiar robót poddasze
g/ przedmiar tablicy informacyjnej i pamiątkowej
h/ scena technologia
i/ wentylacja mechaniczna

j/ poddasze – inst. sanitarne
7. Dokumenty formalno prawne
a/ decyzja konserwatora 1
b/ decyzja konserwatora 2
c/ protokół z kontroli kominów
8. Informacje Ogólne
a/ CK spis zawartości
b/ CK STRONA TYTUŁOWA
9.Projekt remontu budynku - architektura
a/ C K REMONT BUDYNKU opis techniczny
b/ C K_BIOZ
c/ PROJ A01 rzut piwnicy(1)
d/ PROJ A02 rzut parteru
e/ PROJ A03 rzut piętra
f/ PROJ A04 rzut poddasza
g/ PROJ A05 rzut dachu
h/ PROJ A06 przekrój aa
i/ PROJ A07 przekrój bb
j/ PROJ A08 elew zachodnia
k/ PROJ A09 elew pdołudniowa
l/ PROJ A10 elew wschodnia
ł/ PROJ A11 elew północna
m/ PROJ A12 zestawienie stolarki
n/ PROJ A13 klub piwnice - scena
o/ PROJ A14 sala prób - scena
p/ PROJ A15 ogrodzenie
r/ PROJ D01 izolacja pionowa i pozioma
s/ PROJ D02 izolacja pionowa i pozioma
t/ PROJ D03 izolacja pionowa i pozioma
u/ PROJ D04 panele ścienne
v/ PROJ S01 zagospodarowanie terenu
10. Projekt remontu budynku - inst elektryczne
a/ Opis_techniczny
b/ rys_1_IE_piwnica_Model
c/ rys_2_IE_parter_Model
d/ rys_3_IEpietro_Model
e/ rys_4_INST_PIORUN_Model
f/ rys_5_SAP_piwnica_Model
g/ rys_6_SAPparter_Model
h/ rys_7_SAP_pietro_Model
i/ rys_8_S
j/ rys_9_S
k/ rys_10_S
l/ rys_11_schemat_zasillania_Model
ł/ rys_12_schemat_tabl_T3_Model
m/ rys_13_schemattablicy_T4_Model
n/ rys_14_schemat_tablicy_T4.1_Model
o/ rys_15_schemat_tablicy_T5_Model
p/ rys_16_schemat_tablicy_T5.1_i_T5.2_Model
r/ rys_17_schemat_tablicy_T6.1_i_T6.2_Model
s/ rys_18_schemat_tablicy_TI_Model
t/ rys_19_schemat_tablicy_T524_i_TT_Model
u/ rys_20_elewacja_zachodnia_iluminacja_Model
v/ rys_21_elewacja_po
11. Projekt remontu budynku - inwentaryzacja
a/ INW i01 rzut piwnicy
b/ INW i02 rzut parteru
c/ INW i03 rzut piętra
d/ INW i04 rzut poddasza
e/ INW i05 rzut dachu
f/ INW i06 przekrój aa
g/ INW i07 przekrój bb
h/ INW i08 elew zachodnia
i/ INW i09 elew południowa
j/ INW i10 elew wschodnia
k/ INW i11 elew północna
12. Projekt remontu budynku - inst sanitarne
a/ Aksonometria wody
b/ CK Kulturalne Projekt_CK Kulturalne wod-kan, cwu Piętro
c/ CK Kulturalne wod-kan, cwu Parter
d/ CK Kulturalne wod-kan, Piwnice w5
e/ CK Rzut Parteru CO - WER 2
f/ CK Rzut Piętra CO - WER 2
g/ CK Rzut Piwnic CO -wer 2
h/ Opis techniczny główny CK
i/ Prof podł Kan Deszcz cz2
j/ Profil podł kanaliz Deszczowej cz1
k/ Rozwinięcie instalacji CO - wer 2
l/ Rozwinięcie kanalizacji cz 1
m/ Rozwinięcie kanalizacji cz 2
n/ Rzut dachu instalacja solarna
o/ Technologia cwu
13. schody ewakuacyjne - zewnętrzne
a/ część rysunkowa
a1/ schody rys 7 elem konstr beton
a2/ schody rys 8 elem konstrukcyjne
a3/ schody rysunek 1-6 i 9.pdf
b/ informacja Bezp iOchron. Zdrow_schody CK
c/ opis techn przebudowy schodów_CK
d/ Przedmiar robót - schody zewnętrzne
e/ winieta_schody CK
14. Specyfikacje techniczne
a/ ZALACZNIK_NR_7a
b/ ZALACZNIK_NR_7b
c/ ZALACZNIK_NR_7c
d/ ZALACZNIK_NR_7d
15. Wykonanie tablicy inf- pam
a/ Przedmiar tablicy informacyjnej i pamiątkowej
16. WOD.KAN.CO
a/ CK Aksonometria wody Model
b/ CK Przemyśl Opis techn wod-kan co
c/ CK Rozwinięcie kan_san Model
d/ CK Rzut proj Poddasza CO Model
e/ CK Rzut proj Poddasza wod-kan Model
17. Projekt remontu budynku - konstrukcja
a/ nadproza od poz_1_1A do 1_1E
b/ nadproza od poz_1_1F do 1_1H
c/ nadproza piwnic
d/ opis techniczny , zestawienia stali
e/ rys001
f/
rys002
g/
rys003
h/
rys004
i/
rys005
j/
rys006
k/
rys007
l/ schody w piwnicy
ł/ wzmocnienie sciany szcytowej - rzut poddasza
m/ wzmocnienie sciany szcytowej - widok od sceny
n/ wzmocnienie sciany szczytowej - widok od ulicy
o/ wzmocnienie wiezby dachowej
18. Projekt remontu budynku - wentylacja mechaniczna
a/ N1W1 - wyloty w bok - 13 600 - dane tech
b/ N2W2 A - 5 000 - dane tech
c/ Opis techniczny - wentylacja mechaniczna
d/ Rys nr 1 piwnice
e/ Rys nr 2 parter
f/ Rys nr 3 pietro
g/ Rys nr 4 poddasze
h/ SpecyfikacjaN1
i/ SpecyfikacjaN2
j/ SpecyfikacjaNC
k/ SpecyfikacjaW1
l/ SpecyfikacjaW2
ł/ SpecyfikacjaWW
m/ Strona tytułowa
19.  Przebudowa poddasza
a/ Architektura
a1/ 001_CK strona tytułowa
a2/ 002_CK Ekspertyza techniczna ppoż
a3/ 003_CK PB architektura opis
a4/ 004_podwieszane sufity do belek drewnianych
a5/ 005_S 01 szkic sytuacyjny(1)
a6/ A 01 rzut poddasza
a7/ A 02 rzut więżby
a8/ A 03 rzut dachu
a9/ A 04 przekrój a-a
a10/ A 05 przekrój b-b
a11/ A 06 elew zach
a12/ A 07 elew wsch
a13/ A 08 zestaw stolarki
b/ Instalacje elektyczne
b1/ IE inst piorunochronna
b2/ IE parter SAP
b3/ IE piętro SAP
b4/ IE poddasze IE
b5/ IE poddasze opis
b6/ IE poddasze SAP
b7/ IE poddasze sieć strukt
b8/ IE schemat oddymiania
b9/ IE schemat zasilania
c/ Konstrukcja
c1/ 001_CK ekspertyza techniczna opis
c2/ 002_1_A ekspertyza
c3/ 003_1_B ekspertyza
c4/ 004_rysunek E-1 odkrywka stropu OS-1
c5/ 005_rysunek E-2 odkrywka stropu OS-2
c6/ 006_rysunek E-3 odkrywka stropu S-3
c7/ 007_ekspertyza 4
c8/ 009_opis - bioz - C_K
c9/ K 01_konstrukcja stropu poddasza
c10/ K 02_wzmocnienie stropu- szczegóły poz_1_1
c11/ K 03_wzmocnienie stropu- szczegóły poz_2
c12/ K 04_wzmocnienie stropu- szczegóły poz_3
c13/ K 05_wzmocnienie stropu- szczegóły poz_4
c14/ K 06_wzmocnienie stropu i więźby dachu
c15/ K 07_wzmocnienie krokwi
c16/ K 08_schody do części biurowej
c17/ K 09_wzmocnienie ścian poddasza
c18/ K 11_nadproża poz_ 7_2
c19/ K 12_nadproża poz_ 7_3
20. Technologia sceniczna
a/ belka gorny ruszt
b/ dolny ruszt
c/ galeria
d/ Inwentaryzacja rzut piwnicy_ przekrój A - A
e/ Rzut parteru i podscenia
f/ opis DOM KULTURY
g/ Przedmiar robót  technologia sceny
h/ Przekrój A - A
i/ Rzut parteru
j/ Zestawienie elementów drewna(1)
k/ Zstawienie stali profilowej 1
l/ Zestawienie stali profilowej 2
ł/ Zestawienie stali zbrojeniowej

 
Powiaty