Podkarpackie Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe "Dostawa i montaż klimatyzatora współpracującego z systemem chłodzenia wentylacji mechanicznej obsługującej salę widowiskową, oraz klimatyzatorów obsługujących pomieszczenia merytoryczne poddasza".

Zapytanie ofertowe

"Dostawa i montaż klimatyzatora współpracującego z systemem chłodzenia wentylacji mechanicznej obsługującej salę widowiskową, oraz klimatyzatorów obsługujących pomieszczenia merytoryczne poddasza".


Pliki do pobrania:

1. Zapytanie z opisem

2. Załączniki od 1 do 5 (wzór formularza, oświadczenia, wzór umowy)

3. Załącznik nr 6 Rysunek wentylacji mechanicznej - piętro

4. Załącznik nr 7 Rysunek wentylacji mechanicznej - poddasze

5. Załącznik nr 8 Kosztorys ofertowy

 

 

Protokół wyboru Wykonawcy do zapytania ofertowego z dnia 21.07.2016

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 21.07.2016

Plik do pobrania:

Protokół wyboru Wykonawcy do zapytania ofertowego z dnia 21.07.2016r.
 
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
dotyczące postępowania
"Wyposażenie Kina Centrum w Przemyślu w system sprzedaży i kontroli biletów,
rozbudowa systemu projekcji o system audiodeskrypcji i opisu narracyjnego,
montaż oświetlenia rzędów foteli na sali kinowej
w ramach projektu Kino Dostępne realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Kin,
Priorytet Modernizacja Kin Sesja 1/2016
współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej z siedzibą w Warszawie

Do Pobrania Plik:

Pytania i Odpowiedzi ..........

 

Zapytanie Ofertowe

"Wyposażenie Kina Centrum" w Przemyślu w system sprzedaży i kontroli biletów, rozbudowa systemu projekcji o system audiodeskrypcji i opisu narracyjnego, montaż oświetlenia rzędów foteli na sali kinowej w ramach projektu Kino Dostępne realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Kin, Priorytet Modernizacja Kin Sesja 1/2016 współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej z siedzibą w Warszawie"


Pliki do pobrania:

1. Zapytanie Ofertowe

2. Załącznik Nr 1 - Wzór formularza ofertowego,

3. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o bezstronności i niezależności,

4. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

5. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

6. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,

7. Załącznik Nr 6 - Wzór umowy.

 

Protokół wyboru wykonawcy do zapytania ofertowego z dnia 30.06.2016

Protokół wyboru Wykonawcy do zapytania ofertowego z dnia 30.06.2016r.
 
Plik do pobrania:

1. Protokół wyboru ...
 
 
 
Więcej artykułów…
Powiaty