Podkarpackie Struktura

Struktura


Struktura Organizacyjna Centrum Kulturalnego w Przemyślu


W skład Centrum Kulturalnego wchodzą następujące Działy:

1) Dział Organizacji Działalności Artystycznej,
2) Dział Informacyjno – Metodyczny,
3) Dział Organizacji i Obsługi Imprez,
4) Dział Księgowości,
5) Dział Administracji,

i samodzielne stanowiska :


6) Specjalista ds. Organizacji Pracy Sekretariatu i Kadr,
7) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
8) Specjalista ds. współpracy międzynarodowej i pozyskiwania środków pozabudżetowych.
 
Powiaty