Podkarpackie Kultura Kultura Działalność

Działalność


Centrum Kulturalne w Przemyślu jako wojewódzka instytucja kultury realizuje wielopłaszczyznową politykę kulturową w wymiarze środowiskowym, regionalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym.

 

Działalność środowiskowa

 

Instytucja organizuje bądź współorganizuje największe imprezy kulturalne na terenie Przemyśla, jak. np. Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego, Przemyską Jesień Teatralną czy Międzynarodowy Festiwal Jazzowy "Jazz bez...". Prowadzi największe w mieście zespoły artystyczne: Zespół Taneczny "Koralik" i "Foxal", liczące powyżej 100 osób każdy, osiągające spore sukcesy w kraju i poza jego granicami. Duże osiągnięcia ma także młodzież skupiona w Grupie Teatralnej „Garderoba”. Ponadto działają jeszcze dziecięce Studio Piosenki AGA, Przemyska Szkoła Jazzu, zespoły rockowe. Niemalże w całej Polsce znana jest Lwowska Kapela Podwórkowa „Ta Joj".
 

CK opiekuje się również klubami zainteresowań m.in. Klubem Marynistycznym "Kapitanat Portu Przemyśl", Przemyskim Klubem Szaradzistów "Przemek", Przemyskim Klubem Fajki. Spotykają się tu takie członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich. Na warsztatach plastycznych swoje umiejętności doskonalą zarówno dzieci jak i osoby dorosłe. Oferta środowiskowa kierowana jest do mieszkańców Przemyśla również poprzez funkcjonowanie Klubu "Piwnice" CK oraz Kina “Centrum”, będących integralną częścią Centrum Kulturalnego.

 

 

Działalność regionalna

 

Ten obszar działalności jest priorytetowy. Działania CK podążają w kierunku szerokiej współpracy z jednostkami samorządów terytorialnych czy gminnych i miejskich instytucji kultury regionu przemyskiego, w wymiarze zarówno merytoryczno-organizacyjnym jak i finansowym..

Do najciekawszych przedsięwzięć należą: Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych "Kolędy i Pastorałki" w Pawłosiowie (styczeń), Regionalny Przegląd Grup Obrzędowych "Watki Folkloru Ludowego" w Starym Dzikowie (luty), regionalne eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą organizowane na przemiennie w Kańczudze lub w Dubiecku (maj), "Spotkanie Biesiadne" - Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy w Tryńczy (lipiec), Targi Sztuki „Pruchnickie Sochaczki” w Pruchniku (sierpień), Przegląd Grup Śpiewaczych „Festyn pod Platanem” w Zarzeczu (wrzesień), „Biesiada nad Morawskim Łęgiem”- prezentacja dawnego jadła w Morawsku (październik). Od ponad 25 lat organizowany jest Międzywojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego „Taneczny Krąg”, który obejmuje swoim zasięgiem Polskę południowo-wschodnią. Natomiast od trzynastu lat, dwa tygodnie przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem w CK organizowane są Ludowe Jarmarki Świąteczne, podczas których można nabyć ozdoby świąteczne wykonane przez twórców ludowych z Podkarpacia. Centrum otoczyło opieką również regionalnych poetów - amatorów. Z myślą o nich organizowane są Doroczne Spotkania Poetów oraz wieczory poetyckie z cyklu "Przystanek Poezja".

Oprócz imprez folklorystycznych organizowane są liczne przeglądy i konkursy muzyczne, teatralne, recytatorskie i taneczne. Warto wspomnieć o Przeglądzie Piosenki "Śpiewaj razem z nami", eliminacjach do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Konfrontacjach Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych "Tańcowały dwa Michały", Podkarpackim Przeglądzie Małych FormTeatralnych "Antrakt", Podkarpackim Przeglądzie Chórów w Radymnie.

Szeroka jest także oferta wystawiennicza Centrum, gdyż w Galerii „Piwnice” oraz w holu głównym zobaczyć można w ciągu roku kilkadziesiąt ekspozycji, prezentujących rozmaite formy i style plastyki współczesnej i fotografii w wykonaniu artystów profesjonalnych i amatorów oraz dzieci uczestniczących w kołach zainteresowań. Ponadto prezentowane są również wystawy będące plonem konkursów i przeglądów adresowanych do dzieci i młodzieży.

Elementem wspólnym dla działalności środowiskowej jak i regionalnej jest jedyna w regionie Biblioteka Repertuarowa. Niezwykle ważnym elementem działalności jest także możliwość komunikowania się. Wykorzystując głownie medium internetowe CK stara się dotrzeć do możliwie najszerszego kręgu odbiorców. Posiadając bazę adresową placówek kulturalno-oświatowych regionu instytucja dociera bardzo szybko do potencjalnych odbiorców.

 

Działalność ogólnokrajowa i międzynarodowa

 

Do najważniejszych zadań w wymiarze ogólnopolskim można zaliczyć "Biesiadę Teatralną"- Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu-Zdroju, Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego, Ogólnopolski Konkurs Satyry im. Ignacego Krasickiego "O Złotą Szpilę".

Współpraca międzynarodowa to kolejny ważny obszar działalności Centrum Kulturalnego. Bezpośrednia bliskość z Ukrainą i Słowacją, obręb działania instytucji wpisany w Euroregion Karpacki stwarza wręcz naturalne warunki rozwoju tej współpracy. Do najważniejszych wydarzeń należą: Karpackie Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży "Karpacki Dom", skierowany do dzieci i młodzieży z Ukrainy, Słowacji, Węgier i Rumunii; Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „Jazz Bez...”, który powstał na bazie "Mikołajek Jazzowych". Obywający się równocześnie w Przemyślu i we Lwowie a w ostatnich latach obejmujący kolejne miasta z terenu woj. podkarpackiego (Jarosław, Sanok) i lwowskiego (Tarnopol, Równe) gromadzi międzynarodowe znakomitości jazzowe.

Położenie geograficzne zachęca także do opracowania i realizacji projektów turystyki kulturowej. Od kilku lat, raz w miesiącu, w cyklu „Spotkania z operą” organizowane są wyjazdy do Teatru Opery i Baletu we Lwowie na wybrane, najciekawsze propozycje baletowe i operowe. Miłośnicy tego gatunku sztuki obejrzeli już kilkadziesiąt wspaniałych przedstawień.

 

Szczegółowe informacje o instytucji o wszystkich przedsięwzięciach kulturalnych można znaleźć na naszej stronie internetowe www.ck.przemysl.pl.

 

Poprawiony (piątek, 15 lipca 2016 08:40)

 
Powiaty