Podkarpackie Kultura Kultura Majątek jednostki

Majątek jednostki

 


Wartość księgowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Stan na 31.12.2017


 

wartość brutto środków trwałych 8.060.273,39 PLN
w tym:

 

Grupa 0 Prawo wieczystego użytkowania gruntu                                             4.668,80
Grupa I Budynki i budowle                                                                     5.303.066,48
Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                  318.733,62
Grupa V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty                                    448,44
Grupa VI Urządzenia techniczne                                                             1.125.376,64
Grupa VII Środki transportu                                                                      169.585,28
Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, wyposażenie                                        1.059.127,40
Wartości niematerialne i prawne                                                                233.281,92Poprawiony (czwartek, 08 lutego 2018 14:23)

 
Powiaty