Podkarpackie Kultura Kultura Majątek jednostki

Majątek jednostki

 


Wartość księgowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Stan na 31.12.2015


 

wartość brutto środków trwałych 8.066.554,11 PLN
w tym:

 

Grupa 0 Prawo wieczystego użytkowania gruntu                                             4.668,80
Grupa I Budynki i budowle                                                                     5.216.126,83
Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                  253.211,24
Grupa V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty                                    448,44
Grupa VI Urządzenia techniczne                                                             1.125.443,86
Grupa VII Środki transportu                                                                      169.585,28
Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, wyposażenie                                        1.117.234,66
Wartości niematerialne i prawne                                                                179.835,44Poprawiony (piątek, 15 lipca 2016 08:32)

 
Powiaty