Podkarpackie Kultura Kultura e-Podkarpackie Centrum Kulturalne

e-Podkarpackie Centrum Kulturalne

Centrum Kulturalne w Przemyślu podjęło się realizacji projektu „e-Podkarpackie Centrum Kulturalne – rozwój teleinformatyczny Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (I etap)”, który zwiększając potencjał Centrum Kulturalnego od strony teleinformatycznej przyczyni się w głównej mierze do zmniejszenia dysproporcji w rozwoju kultury województwa podkarpackiego, gdzie w dobie dzisiejszych oczekiwań, potrzeb i wymagań społeczeństwa, niezbędne jest posiadanie odpowiednich możliwości teleinformatycznych i telekomunikacyjnych do realizacji zadań statutowych instytucji, w tym umożliwienia dostępu do wytwarzanych dóbr kultury.

 
Realizacja zadania będzie możliwa dzięki doprowadzeniu do budynku Centrum Kulturalnego łącza internetowego z wykorzystaniem najnowszej technologii – światłowodu. Dzięki wykorzystaniu tej technologii przesyłu informacji możliwy będzie dostęp z zewnątrz do multimedialnych zbiorów dydaktyczno-metodycznych Biblioteki Metodycznej CK. Ponadto łącze światłowodowe pozwoli na obniżenie kosztów komunikacji poprzez wykorzystanie nowoczesnego systemu internetowej komunikacji telefonicznej VoIP, a także daje możliwość transmisji na żywo ważnych wydarzeń kulturalnych realizowanych w CK. Utworzenie infrastruktury technicznej pozwoliło ponadto na stworzenie profesjonalnej sieci komputerowej w CK – zarządzanej przez tzw. „serwer biurowy”. Natomiast zakup drugiego serwera tzw. pod „e-usługi” pozwoliło na stworzenie „Biblioteki Cyfrowej” (aplikacja sieciowa) oraz „Archiwum Multimedialne” dla zdigitalizowanych zbiorów Centrum Kulturalnego – dostępnych dla użytkowników zewnętrznych z poziomu strony internetowej CK.
 
Digitalizacja zasobów oraz udostępnianie ich wraz z kulturalną ofertą programową CK, będzie się odbywać za udziałem m.in. specjalistycznego osprzętu takiego jak: nadajnik sygnału wizyjnego – bezpośrednie transmisje, urządzenie do łączności bezprzewodowej dla pracowników obsługujących technicznie imprezy, mikser cyfrowy, sprzęt komputerowy, profesjonalną maszynę drukarską, wysokiej klasy skanery i specjalistyczny projektor multimedialny – np. organizowanie pokazów plenerowych.
 
Digitalizacja zbiorów i ich udostępnianie na zewnątrz, łącze światłowodowe i najnowsze technologie telekomunikacyjne to jednak nie wszystko. Oprócz tego wdrożone zostaną aplikacje jak: elektroniczny obieg dokumentów, zintegrowany system wspomagający zarządzanie firmą, aplikacje wprowadzające podpis elektroniczny, sieciowa instalacja pakietu programów biurowych, aplikacje graficzne oraz specjalistyczne programy do edycji materiałów audio i wideo.
 
Centrum Kulturalne w Przemyślu poprzez realizację projektu stanie się atrakcyjniejszym partnerem do wspólnych działań również natury gospodarczej. Nastąpi wzrost aktywności społecznej poprzez stworzenie profesjonalnie przygotowanej przestrzeni do działań merytorycznych instytucji – w głównej mierze poprzez udostępnienie ogromnych zasobów archiwalnych. Przełoży się to na działalność w ujęciu regionalnym – budując większe możliwości oddziaływania na głównych partnerów naszej instytucji – gminy i ich ośrodki kultury. Projekt zwiększając potencjał, atrakcyjność i możliwości CK będzie skutkował nowymi formami pracy (działaniami, akcjami, projektami) na polu szeroko rozumianej działalności kulturalnej w wymiarze informacyjnym, a region przemyski województwa podkarpackiego zwiększy swój potencjał techniczno-informacyjny w sferze kultury.
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiegona lata 2007 – 2013
 Działanie 3.1 Społeczeństwo informacyjne
           
 
Tytuł projektu: „e-Podkarpackie Centrum Kulturalne – rozwój teleinformatyczny Centrum
Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (I etap)”
 
Autor i Koordynator projektu: Adam Halwa
 
Całkowita wartość projektu: 599 429, 40zł
Kwota dofinansowania: 447 323,26zł (85%)
 

Poprawiony (czwartek, 24 października 2013 07:39)

 
Powiaty